Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Quy Định Phiếu Quà Tặng

PHIẾU QUÀ TẶNG (PQT) QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PQT
Mã quà tặng 10% – Mã có giá trị 1 tháng kể từ khi nhắn tin.
– Mã không được áp dụng với Đại lý, CTV.
– Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.
– Không được cộng dồn với PQT cùng loại.
– Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.
– Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.
– Mã áp dụng khi mua online trên website : www.hippo.com
– Trong mọi trường hợp, quyết định của HIPPO là quyết định cuối cùng.
Mã quà tặng 20% – Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.
– Mã không được áp dụng với Đại lý, CTV.
– Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.
– Không được cộng dồn với PQT cùng loại.
– Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.
– Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.
– Mã áp dụng khi mua online trên website : www.hippo.com
– Trong mọi trường hợp, quyết định của HIPPO là quyết định cuối cùng.
Mã quà tặng 100.000 VND, 200.000 VND, 300.000 VND – Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.
– Mã không được áp dụng với Đại lý, CTV.
– Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.
– Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.
– Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.
– Không được cộng dồn với mã Phiếu Quà Tặng cùng loại.
– Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
– Mã áp dụng khi mua online trên website : www.hippo.com
– Trong mọi trường hợp, quyết định của HIPPO là quyết định cuối cùng.

HIPPO có quyền thay đổi Điều Kiện Áp Dụng vào bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước.